vineri, 11 iunie 2010

Dragostea mea...


Dragostea mea este îndelung răbdătoare.

Dragostea mea este plină de bunătate.

Dragostea mea nu pizmuieşte.

Dragostea mea nu se laudă.

Dragostea mea nu se umflă de mândrie.

Dragostea mea nu se poartă necuviincios.

Dragostea mea nu caută folosul său.

Dragostea mea nu se mânie.

Dragostea mea nu se gândeşte la rău.

Dragostea mea nu se bucură de nelegiuire,ci se bucură de adevăr.

Dragostea mea acoperă totul.

Dragostea mea crede totul.

Dragostea mea nădăjduieşte totul.

Dragostea mea suferă totul.

Dragostea mea nu va pieri niciodată.