joi, 28 ianuarie 2010

ready now

despre zapada..El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenuşa;
El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său?

marți, 12 ianuarie 2010

I Surrender


În dragoste nu este frică"În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.”

luni, 11 ianuarie 2010

Cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea"Nu ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului?"
El stă deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă subţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.
El preface într-o nimica pe voievozi, şi face o nimica din judecătorii pământului.
De abia sunt sădiţi, de abia sunt semănaţi, de abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ: şi El suflă peste ei, de se usucă, şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie.
"Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?" zice Cel Sfânt.
"Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte."
"Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: ,Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?'
Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;
dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc."

miercuri, 6 ianuarie 2010

De ce trebuie sa pierdem aproape o treime de viata dormind..Dumnezeu vorbeşte însă, când într-un fel, când într-altul. dar omul nu ia seama.
El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc, când dorm în patul lor.
Atunci El le dă înştiinţări, şi le întipăreşte învăţăturile Lui,
ca să abată pe om de la rău, şi să-l ferească de mândrie,
ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei.

de 7 ori cad..de 7 ori ma ridic.

duminică, 3 ianuarie 2010

Casa zidita pe stanca ,casa zidita pe nisipNu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?"
Atunci le voi spune curat: "Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege."
De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă.
A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip.
A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare."
După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui;
căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.

vineri, 1 ianuarie 2010

cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.


credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

My best friend's the creator of the universe